Είστε εδώ

Pegasus Technology

Το Pegasus ERP είναι το επιχειρηματικό εργαλείο για Ασφάλεια, Ανάπτυξη και Επένδυση.

Φροντίζει για την διαθεσιμότητα και επάρκεια έγκυρων πληροφοριών, σχετικά με την λειτουργία των τμημάτων της επιχείρησης, αλλά και της αγοράς της.

Εξοπλίζει με ακρίβεια, ταχύτητα ανταπόκρισης και διορατικότητα, επιτυχείς επιχειρηματικές κινήσεις.

Δημιουργεί, Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την αποδοτική τους εκτέλεση των επιχειρηματικών Λειτουργιών, τόσο στην τοπική όσο και στην διαδικτυακή πλευρά του, με ενιαία Τεχνολογία Ανάπτυξης και Χρήσης.

Συμπεριλαμβάνει όλη την εμπειρία χιλιάδων εγκαταστάσεων και χρηστών και αξιοποιεί, την Υλικο-Τεχνική και Τεχνολογική υποδομή της ΤΕΣΑΕ στο Διαδίκτυο.

 

Είναι Ελεύθερο Λογισμικό και συνοδεύεται από το δικό του περιβάλλον Ανάπτυξης Δίας και αντίστοιχα Admin για το διαδικτυακό του τμήμα.
Pegasus ERP
Το Pegasus ERP της ΤΕΣΑΕ, εκτός από την υποστήριξη των διαδικασιών και την πληροφοριακή διασύνδεση όλων των τμημάτων της επιχείρησης, επιπλέον διαθέτει ένα ολοκληρωμένο υποσύστημα υποστήριξης των διοικητικών αποφάσεων μιας επιχείρησης (MIS ή Management Information System) καθώς και ένα ανεπτυγμένο υποσύστημα υποστήριξης των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της (CRM ή Customer Relationship Management).

Είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα που διαθέτει μια επιχείρηση προσφέροντας της πλήρη ευελιξία όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία που ακολουθεί και την υπάρχουσα επιχειρησιακή εμπειρία.

Έχει την δυνατότητα να ακούει, να καταγράφει και να αποτυπώνει τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες μιας επιχείρησης σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς της στόχους.

Επιτρέπει ο σχεδιασμός και η επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων μιας επιχείρησης να λαμβάνουν υπόψη τους (α) τις δυνατότητες παραγωγής, (β) το δυναμικά διαμορφούμενο κόστος εκτέλεσης των παραγγελιών και (γ) την αμφίδρομη επιρροή της αγοράς.

Επιτρέπει την καταγραφή, τον συγχρονισμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των παραγγελιών, με τρόπο που εκμεταλλεύεται το seasonality της αγοράς.

Έχει την δυνατότητα να επικοινωνεί μέσω του διαδικτύου (internet) με το σύνολο της αγοράς, όπως προμηθευτές, πελάτες, μέλη του δικτύου διανομής, συνεργάτες, κλπ.

Έχει την δυνατότητα να αποτυπώνει τις αλλαγές στην αγοραστική διάθεση, ή στις τάσεις της αγοράς, ώστε με βάση την προϋπάρχουσα επιχειρησιακής εμπειρίας να υποστηρίζεται η λήψη αποφάσεων οι οποίες μπορούν να δώσουν στρατηγικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Έχει την δυνατότητα να αναζητά στο διαδίκτυο την κατάλληλη πληροφόρηση για κάθε μία θέση του οργανογράμματός της επιχείρησης και να την καταγράφει αφού την χαρακτηρίσει και την ταξινομήσει έγκαιρα και σε πραγματικό χρόνο.

Είναι σύμφωνο με τις διαδικασίες πιστοποίησης μιας επιχείρησης, αλλά και διαθέτει μηχανισμό εύκολης διαχείρισης, τροποποίησης και επέκτασής τους, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του συστήματος ως μηχανισμός υλοποίησης καταγραμμένων διαδικασιών - λειτουργιών για την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Τέλος, ολοκληρώνει την χρήση των δεδομένων που διαθέτει, έτσι ώστε οι εμπορικές συμφωνίες, οι συμβάσεις με τους συνεργάτες και οι σχέσεις της επιχείρησης με την αγορά να υλοποιούν τις αποφάσεις της διοίκησης με την καλύτερη δυνατή σχέση κόστους (λειτουργίας, διαχείρισης, παραγωγής) προς απόδοση (οικονομική και θέσης στην αγορά) και η αποτελεσματική ολοκλήρωση των δεδομένων αυτών να αντικατοπτρίζεται στους αριθμοδείκτες διάρθρωσης της επιχείρησης.

Pegasus ERP Start Up

Το Pegasus ERP Start Up αποτελεί τη βασική έκδοση Εμπορικής Διαχείρισης της ΤΕΣΑΕ με πάνω από 8.000 ενεργές εγκαταστάσεις. Είναι το πιο ολοκληρωμένο ERP στην αγορά με έντονα στοιχεία διαφοροποίησης από ανταγωνιστικές λύσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.


Pegasus Retail ERP Start Up

Το Pegasus Retail ERP είναι η καθετοποιημένη εφαρμογή που αναπτύχθηκε με γνώμονα τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της Λιανικής Πώλησης.


Pegasus Oil ERP Start Up

Το Pegasus Oil ERP αποτελεί εφαρμογή - σταθμό για το καθετοποιημένο λογισμικό. Παρουσιάστηκε και έγινε ευρέως αποδεκτό από την αγορά το  1998 και έκτοτε μετράει δεκάδες πετυχημένες εγκαταστάσεις ενώ έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των Πρατηριούχων.


Pegasus Ελαιοτριβείο ERP Start Up

Το Pegasus Elaio ERP σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με γνώμoνα τις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου Ελαιοτριβείου.


Pegasus Book Store ERP Start Up

Το Pegasus Book Store ERP αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη εφαρμογή για τα Βιβλιοπωλεία - Καταστήματα Γραφικής ύλης.


Pegasus μElite (MySQL)

Το Pegasus μElite αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή για την Επιχείρηση που επιθυμεί να κάνει το πρώτο βήμα στη Μηχανογράφηση. Είναι ιδανικό για τη βασική οργάνωση όλων των καθημερινών λειτουργιών καθώς περιέχει όλα τα δομικά υποσυστήματα που απαιτεί αυτή η διαδικασία.


Σελίδες

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής έχοντας διευρύνει την γκάμα των υπηρεσιών και των προϊόντων της με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Περισσότερα

GlobalTech newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε για τις νέες μας προσφορές