Είστε εδώ

Kiosk Manager

Το λογισμικό Kiosk Manager®, είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε στην αγορά από το 2005 και είναι ειδικά σχεδιασμένο και δοκιμασμένο για το περίπτερο και mini market αφού έχει λάβει υπόψην του τον ιδιαίτερο τρόπο εργασίας και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου κλάδου (π.χ. ταχύτατη εξυπηρέτηση πελάτη, διανομές και επιστροφές ΤΥΠΟΥ, πωλήσεις με ή ανευ barcode, παραγγελίες, απογραφές κλπ).
Περιλαμβάνει έτοιμα barcodes (με περιγραφές, τιμές, κατηγορίες κλπ) για άμεση πώληση προϊόντων από την πρώτη κιόλας στιγμή που εγκατασταθεί το πρόγραμμα.
Είναι πανεύκολο στην εκμάθηση και χρήση και καθίσταται ιδιαίτερα λειτουργικό και οικονομικά ανταποδοτικό για χώρους όπου η μηχανογράφηση και η αυτοματοποίηση θεωρείται εμπόδιο για την καθημερινότητα του επαγγελματία.

Χαρακτηριστικά του Kiosk Manager

Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager®, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο και mini-market και σέβεται απόλυτα τις ανάγκες του επιχειρηματία και ιδιοκτήτη.
Mέχρι στιγμής, η έκδοση v2.7.1 έχει συνοπτικά, τις εξής δυνατότητες:
Πωλήσεις:

 •     Απεριόριστα Ταμεία σε αναμονή.
 •     Πώληση σε πελάτη λιανικής ή σε συγκεκριμένο πελάτη.
 •     Πώληση με πίστωση σε πελάτη.
 •     Εκπτώσεις (%) σε πελάτες.
 •     Επιστροφή ειδών από πελάτη (και ενημέρωση Ταμείου και Αποθήκης).
 •     Ακύρωση συγκεκριμένου προϊόντος συναλλαγής.
 •     Ακύρωση ολόκληρης της συναλλαγής.
 •     Δυνατότητα πώλησης ταχυκίνητων προϊόντων (με ή χωρίς barcode) με χρήση κουμπιών πάνω στην οθόνη, χωρίς τη χρήση barcode scanner (π.χ. "Ψυγείο", "Εφημερίδες", "Περιοδικά", "Ψιλικά", "Παγωτά" κλπ).
 •     Εύκολη αλλαγή ή/και διαγραφή ποσότητας και αξίας προϊόντος.
 •     Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντος για πώληση και με περιγραφή/Κατηγορία.
 •     Εμφάνιση αποτελεσμάτων (μικτό περιθώριο κέρδους) σε συγκεκριμένο διάστημα και εξαγωγή σε Excel
 •     Εύκολος υπολογισμός για ρέστα.
 •     Δυνατότητα σύνδεσης με Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές, Φορολογικούς Εκτυπωτές και Φορολογικούς Μηχανισμούς (τύπου Α ή τύπου Β).

ΤΥΠΟΣ:

 •     Δυνατότητα καταχώρησης Διανομών (παραλαβών) μέσω περιγραφής εντύπου ή Κατηγορίας Εντύπου ή barcode.
 •     Δυνατότητα καταχώρησης εντύπων με ίδιο barcode, αλλά με διαφορετική Τιμή (π.χ. με δώρο και χωρίς) και επιλογή κατά την πώληση.
 •     Διαχείριση επιστροφών και αυτόματος υπολογισμός τεμαχίων ανά έντυπο προς επιστροφή.
 •     Διαχείριση απωλειών εντύπων, μέσω απογραφών.
 •     Δυνατότητα αναζήτησης εντύπων με ημερομηνία επιστροφής ή περιγραφή διανομής.
 •     Πωλήσεις σε επιλεγμένο διάστημα, υπολογισμός προμήθειας και εξαγωγή σε Excel.
 •     Διανομές σε επιλεγμένο διάστημα και εξαγωγή σε Excel.
 •     Επιστροφές σε επιλεγμένο διάστημα και εξαγωγή σε Excel.
 •     Αυτόματος υπολογισμός ποσού πληρωμής, κατά την επιστροφή ανά Πρακτορείου ΤΥΠΟΥ.
 •     Εκκρεμότητες πληρωμών προς Πρακτορεία από επιστροφές.
 •     Διαχείριση Ξένου Τύπου: αυτόματη εισαγωγή διανομών από Excel, παρακολούθηση επιστροφών.

Αποθήκη-Παραγγελίες:

 •     Δημιουργία ηλεκτρονικής παραγγελίας προς Προμηθευτή - (προεραιτικά) αποστολή με email ως συνημμένο αρχείο Excel - μετατροπή της παραγγελίας σε τιμολόγιο κατά την παραλαβή - Ενημέρωση αποθήκης με ένα κλικ !
 •     Καταχώρηση Τιμολογίων Προμηθευτών με ή χωρίς ενημέρωση αποθήκης.
 •     Αυτόματη δημιουργία πρότασης παραγγελίας, βάσει μέσης αναλωσιμότητας ανά προϊόν, ομαδοποίηση ανά προμηθευτή και δημιουργία ηλεκτρονικής παραγγελίας.
 •     Πρόβλεψη ζήτησης.
 •     Εξαγωγή πρότασης παραγγελίας σε Excel.
 •     Ενημέρωση αποθήκης μέσω barcode ή περιγραφής ή κωδικού είδους (άνευ τιμολογίου).
 •     Αναφορά προϊόντων σε κρίσιμο απόθεμα και δυνατότητα άμεσης αναπλήρωσης.
 •     Δυνατότητα τροποποίησης της τιμής πώλησης και των παλαιών αποθεμάτων.
 •     Δυνατότητα ομαδικής ανατίμησης προϊόντων, με ποσοστό (%) αύξησης/μείωσης ανά κατηγορία.
 •     Δυνατότητα ανατίμησης προϊόντων με χρήση markup ανά προϊόν, κατά την καταχώρηση τιμολογίων αγορών.
 •     Δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων και με Περιγραφή/Προμηθευτή/Κατηγορία/Stock ή άλλα κριτήρια.
 •     Απογραφές και έλεγχος πωληθέντων τεμαχίων προϊόντος από την πιο τελευταία απογραφή.
 •     Διαγραφή προϊόντων (χωρίς να διαγράφεται το Ιστορικό πωλήσεων).
 •     Δυνατότητα καταχώρησης τοποθεσιών προϊόντων.
 •     Δυνατότητα αποθήκευσης "στιγμιοτύπου" αποθήκης.

Ταμείο - Βάρδιες:

 •     Πλήρης ανάλυση Πωλήσεων ανά βάρδια και χειριστή και εξαγωγή σε Excel.
 •     Ταμείο σε συγκεκριμένο διάστημα (Ημέρα/Ώρα) και εξαγωγή σε Excel.
 •     Ομαδοποίηση πωλήσεων ανά Προϊόν.
 •     Σύνολο ΦΠΑ πωλήσεων σε συγκεκριμένο διάστημα.
 •     Καταγραφή παραδόσεων Ταμείου από Χειριστή σε Χειριστή.
 •     Καταγραφή λογιστικού Ταμείου και πραγματικού (με καταμέτρηση) Ταμείου.
 •     Παρουσίαση πωλήσεων Βάρδιας ανά προϊόν.
 •     Ανάλυση εξόδων – Πληρωμών προς Τρίτους και εξαγωγή σε Excel.
 •     Αυτόματη ανανέωση κινήσεων Ταμείου, για την περίπτωση απομακρυσμένης σύνδεσης.
 •     Αποστολή οικονομικών στοιχείων Βάρδιας (κατά το κλείσιμο) με e-Mail στον Διαχειριστή.

Πελάτες:

 •     Πλήρης Διαχείριση Πελατολογίου.
 •     Δυνατότητα πίστωσης.
 •     Κατηγοριοποίηση πελατών.
 •     Πληρωμή/Χρέωση πελάτη (για εξόφληση λογαριασμού ή/και έναντι).
 •     Ιστορικό Αγορών/Πιστώσεων.
 •     Ιστορικό Πληρωμών.
 •     Υπόλοιπα πελατών.
 •     Παρακολούθηση πίστωσης και είσπραξη.
 •     Δυνατότητα αποστολής SMS σε πελάτη για διακριτική "υπενθύμιση" υπολοίπου.

Προμηθευτές:

 •     Πληρης διαχείριση Προμηθευτών.
 •     Τιμολόγια προμηθευτών (και με ανάλυση).
 •     Πληρωμές προς προμηθευτές.
 •     Καρτέλα (κινήσεις) προμηθευτή (χρέωση, πίστωση, προοδευτικό υπόλοιπο).
 •     Κινήσεις σε διάστημα, ανεξάρτητα προμηθευτή (χρέωση, πίστωση, προοδευτικό υπόλοιπο).
 •     Παρακολούθηση υπολοίπων.
 •     Αναφορά Τζίρου ανά Προμηθευτή σε επιλεγμένο διάστημα, ανάλυση πωλήσεων και εξαγωγή σε Excel.
 •     Ποσοστό (%) τζίρου πωλήσεων σε επιλεγμένο διάστημα ανά Προμηθευτή.
 •     Αναφορά αγορών ανά προμηθευτή σε επιλεγμένο διάστημα, ανάλυση αγορών και εξαγωγή σε Excel.

Αναφορές:

 •     Αναζήτηση προϊόντων αποθήκης με διαθέσιμα τεμάχια (από-έως) και εξαγωγή σε Excel.
 •     Αναζήτηση προϊόντων αποθήκης με περιγραφή/Κατηγορία/Κωδικό και εξαγωγή σε Excel.
 •     Αναζήτηση προϊόντων αποθήκης χωρίς Κατηγορία και εξαγωγή σε Excel.
 •     Εμφάνιση όλων των προϊόντων της αποθήκης και εξαγωγή σε Excel.
 •     Πωλήσεις ανά Κατηγορία προϊόντος και σε συγκεκριμένο διάστημα και εξαγωγή σε Excel.
 •     Αποτελέσματα Πωλήσεων σε Διάστημα, Μικτό Περιθώριο Κέρδους, Τζίρος με και χωρίς ΦΠΑ.
 •     Ομαδοποίηση αναφοράς με οποιαδήποτε Κατηγορία προϊόντος και οποιαδήποτε επίπεδα (Rollup / Drill down) και εξαγωγή σε Excel.
 •     Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων ανά Κατηγορία σε Excel.
 •     Εξαγωγή πωλήσεων σε Excel.
 •     Εξαγωγή αποθήκης σε Excel.
 •     Εξαγωγή αναφοράς κρίσιμου αποθέματος σε Excel.
 •     Τιμοκατάλογος προϊόντων και εξαγωγή σε Excel.
 •     Απογραφές ανά προϊόν και διάστημα και εξαγωγή σε Excel.
 •     Αγορές ανά προϊόν και διάστημα και εξαγωγή σε Excel.
 •     Ιστρορικό αλλαγών Τιμών Πώλησης
 •     Τζίρος / Πελάτη
 •     Έσοδα / Έξοδα ανά Τμήμα ΦΠΑ
 •     Γράφημα Τζίρου και Εξόδων ανά ημέρα
 •     Γράφημα Πωλήσεων: Είδη και Τεμάχια ανά ημέρα
 •     Γράφημα Επιστορφών: Είδη και Τεμάχια ανά ημέρα

Λειτουργικότητα:

 •     Σχεδιασμένο για χρήση με οθόνη αφής (Touch Screen).
 •     Ταχύτατη εξυπηρέτηση πελάτη με πλήκτρα πάνω στην οθόνη (περίπτωση οθόνης αφής) ή συντομεύσευεων του πληκτρολογίου.
 •     Έτοιμα χιλιάδες barcodes.
 •     Εύχρηστη διαχείριση για ελαχιστοποίηση χρήσης πληκτρολογίου και mouse.
 •     Δυνατότητα σύνδεσης 2ης (εξωτερικής) οθόνης για εμφάνιση στον πελάτη μόνο των προϊόντων που πωλούνται.
 •     Δυνατότητα εκτύπωσης, σε ειδικό εκτυπωτή barcode, αυτοκόλλητης ετικέτας barcode (55mm x 25mm).
 •     Δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρονικό ζυγό ετικέτας για ενημέρωση τιμών και προϊόντων.
 •     Διαχείριση ετικετών barcode ηλεκτρονικού ζυγού.
 •     Διαχείριση προϊόντων με βάρος.
 •     Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, είτε απ'ευθείας είτε μέσω VPN για περισσότερη ασφάλεια.
 •     Δυνατότητα απογραφής και μέσω αρχείου MS Excel.

Αξιοπιστία:

 •     Υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα: Microsoft .NET Framework v3.5 – Microsoft SQL Server 2008 Express (SP1).
 •     Αντίγραφα ασφαλείας: κανονικό και εφεδρικά και σε διαφορετικά μέσα αποθήκευσης.
 •     Πλήρης υποστήριξη και συμβατότητα για Windows VISTA και Windows 7.
 •     Πλήρως συμβατό και με 64bit Windows.

Ασφάλεια:

 •     Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων ανά χειριστή και συγκεκριμένη επιμέρους λειτουργία.
 •     Καταγραφή κινήσεων (πωλήσεων) ανά χειριστή.
 •     Ιστορικό Εισόδου/Εξόδου από την εφαρμογή ανά χειριστή.
 •     Παρακολούθηση κλεισίματος ταμείου ανά βάρδια και διάστημα.
 •     Καταγραφή καταμετρηθέντος (πραγματικού) Ταμείου κατά το κλείσιμο Βάρδιας.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περιεχόμενο που να έχει ταξινομηθεί με αυτόν τον όρο.

Εμπορικές Εφαρμογές

Ενημερώστε μας για την ημερομηνία και ώρα που θέλετε να έρθει τεχνικός μας στο χώρο σας.

Επικοινωνια

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής έχοντας διευρύνει την γκάμα των υπηρεσιών και των προϊόντων της με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Περισσότερα

GlobalTech newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να ενημερώνεστε για τις νέες μας προσφορές